Zorg in het park

woonzorgcomplex te Eindhoven

Bij de herbouw/renovatie van het seniorencomplex Parc Gender is ingestoken op een stedebouwkundige opzet die een instellingssfeer vermijdt. 3 volumes (en in de toekomst mogelijk nog een toren) zijn als gescheiden massa’s in het park gezet. Hierdoor loopt het park als openbare ruimte tussen de gebouwen door tot aan de straat.

De seniorenwoningen staan als twee witte blokken inde ruimte. Door het slim overhoeks spiegelen van de balkons per twee verdiepingen bij dezelfde plattegrond en het groeperen van de raamopeningen ontstaat een dambordpatroon van open en dichte delen, waardoor de massa van 6 bouwlagen minder groot lijkt en de sociale huurwoningen ogen als luxe appartementen.

Het zorgblok is voor de logistiek gekoppeld aan de oudbouw. Op de begane grond zorgen een restaurant en een gezondheidscentrum voor de connectie naar park en wijk. Daarboven bevinden zich diverse typen PG- en zorgappartementen. Om de schaal te veraangenamen zijn de kamerbrede raampartijen van de woningen gevat in witte betonnen kaders die een mooi contrast vormen met de geel-bruine baksteen.

nieuwbouw en renovatie zorgcentrum
te Eindhoven
bij Van den Pauwert