If lost places could dream…

De wereld waar we in leven is altijd onderhevig aan verandering. Dit zien we terug in onze gebouwde omgeving. Nieuwe gebouwen en gebieden ontstaan, oude verliezen hun functie. Ze worden afgebroken voor nieuwbouw of herbestemd. Maar een aantal plekken en gebouwen lijkt zich te onttrekken aan deze ontwikkelingen, niet zelden door een economische of politieke kwestie. Doordat er niets gebeurt wordt zo’n locatie langzaam een verloren plek in de stad. Dit soort plaatsen heeft vaak een negatieve uitstraling en dat is niet goed voor het gevoel dat de gebruikers van deze stedelijke ruimte moeten hebben. Een stad moet als veilig en prettig ervaren worden. Daarom dromen deze plekken er van om opgewaardeerd te worden door mensen die het lef hebben om er weer leven in te blazen.