Dorpskarakter

Een dorp heeft verschillende schaalniveaus. Van veraf is het herkenbaar aan markante punten als een kerk of een molen. De rest van het dorp is vaak afgeschermd door bomen en bosschages, maar over de omringende velden en akkers is het toch van veraf zichtbaar. Kom je dichterbij, dan opent het dorp zich en herken je een schil van randbebouwing: huizen en boerderijen met een groot erf. Het hart van het dorp is compacter en dichter bebouwd. Het heeft meestal een centrale plek: een plein, es of brink die de kern van het dorp vormt. Deze schaalniveaus geven het dorp zijn typische dorpse sfeer en karakter. Ik heb deze sfeer willen vangen in drie beelden met daarop de genoemde elementen: herkenningspunten, groen, randbebouwing en kern. Door ze op transparante platen achter elkaar te zetten ontstaat een gelaagdheid die symbool staat voor het karakter dat men in een dorpse omgeving kan ervaren: ruimte voor bewoners.

Ontwerp en fotografie voor een relatiegeschenk
Opdrachtgever: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen