Bloemenbuurt

sociale woningbouw in CPO te Eindhoven

In de Bloemenbuurt bestaat een particulier opdrachtgeverscollectief uit huurders. De oude jaren ’20 wijk, waar velen al tientallen jaren wonen, moest vanwege de slechte staat geheel afgebroken worden en opnieuw opgebouwd. Het sentiment ligt hier dus hoog. De grootste uitdaging is om de bewoners het prettige gevoel terug te geven dat zij in hun oude buurt hadden.

Het bouwblok is in eenvoudige, ambachtelijke architectuur uitgevoerd, waarbij schaal en stijlkenmerken die refereren aan woningen van de jaren ’20 de hoofdrol spelen. Als je samen een bouwblok bouwt, ben je als collectief verantwoordelijk voor het uiterlijk van het geheel, dus met de CPO-verenigingen per bouwblok zijn de gevels en het binnenterrein harmonieus en stijlvol ontworpen. Met elke bewoner is persoonlijk gekeken naar de invulling van de basisplattegrond. Deze is met zijn 6,6 meter beukmaat en slimme opzet dusdanig flexibel dat voor elke bewoner een passende indeling gerealiseerd is.

Door de betrokkenheid van de bewoners bij het complexe ontwerpproces is nieuw sentiment ontstaan: dat voor hun nieuwe woning. Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat zij zich er zich thuis zijn gaan voelen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Bloemenbuurt
te Eindhoven
bij Van den Pauwert