B(o)omencampus

studie landgoed te Aalst

In de kralenketting van de Brainport Avenue, de zone van de A2/N2 rondom Eindhoven, neemt de locatie van Villa van den Boomen een speciale plek in. Het is de laatste schakel die niet alleen grenst aan Eindhoven, maar omgeturnd tot multifunctioneel landgoed, ook het dorp Aalst een boost kan geven.

De verbindingen naar snelweg A2, vliegveld Eindhoven Airport en het openbaar vervoer liggen letterlijk om de hoek. Het landgoed is dus uitstekend bereikbaar. Ook zijn er voldoende voorzieningen. Door wonen, werken en recreatieve voorzieningen op het landgoed te positioneren ontstaat een levendig en aantrekkelijk gebied. Wonen aan een Wadi, werken op de hei. Een wandeling langs het riviertje de Tongelreep kan voortgezet worden over het landgoed naar dit heidegebied en eindigt bij het in de weide omtrek bekende café “de Hut van Mie Pils”.

Het bestaande bosperceel zorgt – door de centrale ligging op het landgoed – voor een segmentering van het gebied in drie delen. Om de eenheid te behouden, zal het bos niet als strak perceel gehandhaafd blijven, maar langzaam uitdunnen naar de flankerende gebieden toe. Zo ontstaat één gebied met verschillende landschappen: boomgaard, bos en heide, waarin de bomen altijd een belangrijke rol spelen en waarin alle functies in een passende schaal kunnen worden ingepast.

studie naar inpassing landgoed in Brainport Avenue
te Aalst
in opdracht van Van den Pauwert