City Docks

uitbreiding outletcentre te Roermond

De uitbreidingsplannen van het Roermondse outletcentre worden aangegrepen om het omliggende industriële havengebied te transformeren tot een markant gebied voor wonen, werken, winkelen en vermaak. Om een synergie te vinden tussen het kleinschalige, pittoreske karakter van de outlet en het grootse en eigentijdse karakter van de haven wordt een samenhang gezocht die ligt in de onderliggende structuur. Structuur zorgt voor helderheid, maakbaarheid en variëteit in korrelgrootte en biedt ruimte voor eigenzinnigheid en diversiteit.

Het uit winkelstraatjes bestaande outletcentre wordt doorgezet in een kade waar geflaneerd kan worden langs winkels en horeca die zich in de plint van de bebouwing bevinden. Er wordt contact gemaakt met het water door pieren aan de westelijke kade en een waterplein in het hart van de haven. Het herplaatsen van enkele oude kranen op een kraanbaan zorgt voor het behoud van de sfeer van de industriehaven.

Het complexe stedebouwkundige plan wordt door het in een structuur te vatten een stuk overzichtelijker. Een vast maatraster zorgt voor schaal en geeft ruimte voor gelaagdheid in de bebouwing. Het onderverdelen van de sociale woningbouw in een tweelaagse plint, vierlaagse tussenzone en incidentele tweelaagse optoppings geeft rust aan de onregelmatige vorm van de gevellijn. Het hotel, dat op de hoek van de kades staat, wordt hierdoor echt een slank landmark, een baken voor een prettig stuk stad.

uitbreiding outletcentre met winkels en wonen
te Roermond
in opdracht van Van den Pauwert