Living city

Debat en visie over Strijp-S te Eindhoven

Met de grootse plannen voor het Philipsterrein Strijp-S in het verschiet vroegen wij ons als UArchitects af wat de kansen zijn bij het herontwikkelen van Strijp-S tot een bruisend woon- en vrijetijdsgebied. Daarbij was voor ons een belangrijke vraag wat juist de gewone Eindhovenaren zouden kunnen bijdragen aan de transformatie van “hun” Philipsterrein. En wat zou het voor de stad Eindhoven betekenen als er een stuk Philips-identiteit verloren gaat?

In een door ons georganiseerd debat heeft een aantal sprekers zijn licht laten schijnen over deze vragen. Wij hebben zelf een voorzet gegeven door een studie naar de mogelijkheden van het Klokgebouw en een film waarin positieve en negatieve scenario’s op het belang van een zorgvuldige omgang met de planuitvoering wezen.

De sprekers waren het er over eens dat de locale overheid dit plan niet alleen kan dragen. De Eindhovenaar moet zijn stem laten horen en niet lijdzaam aan de zijlijn afwachten. Maar de gemiddelde Eindhovenaar vindt juist dat de gemeente geen rekening houdt met zijn wensen. De tijd zal leren wie er gelijk heeft gehad.

Debat en visie over Strijp-S
te Eindhoven