Route 55

masterplan kunstroute te Zwolle

Route 55 is de verbeterde verbinding van het station met de twee bruggen die de entree vormen van de binnenstad van Zwolle. Door de inzet van kunst wordt de route verbijzonderd en versterkt. Route 55 maakt met deze kunstobjecten de verbinding niet alleen zichtbaar, hij onthult ook de geschiedenis van de stad en geeft aanleiding tot interactie tussen passant en de kunstwerken. Op de route zijn vijf strategische punten gekozen die elk een sterk eigen karakter hebben.

Er is sprake van een “Genius Loci”, een unieke plaatsgebonden atmosfeer. Elke locatie heeft één of meer zichtverbindingen met de overige locaties, waardoor de reiziger zich kan oriënteren en de route herkenbaar wordt. De locaties zijn: de stationstunnel, het nieuwe Stationsplein, de splitsing Stationsweg – Burgemeester van Rooijensingel, de brug naar de Sassenpoort en de brug naar de Luttekestraat. Per locatie zijn randvoorwaarden en uitgangspunten omschreven en wordt door middel van één fotografisch sfeerbeeld een richting gegeven waarin het kunstwerk zich dient te ontwikkelen. Aan de hand hiervan kunnen vijf te selecteren kunstenaars een werk maken op de bijbehorende plek.
De route wordt in het masterplan omschreven in een schematisch scenario. Hierin wordt aangegeven wat de duidelijk aanwezige kenmerken zijn van de werken waarop de reiziger zich kan focussen of oriënteren, als ware het bakens. Maar ook de eigenschappen van de plek die wat meer op het onderbewustzijn werken, zoals historie en het eigene van Zwolle spelen een rol in het ontwerp. Het scenario zal zorgen voor een geleidelijke overgang van de snelle (virtuele) netwerken uit de huidige tijd rondom het stationsgebied naar de rust van de oude vesting door ze te mengen en te doseren.

Er wordt gezocht naar een gelaagdheid in het gehele project. Naast de Genius Loci en de aanwijzingen in het scenario mag de kunstenaar de het werk verder autonoom maken. Een goede supervisie, aan de hand van het scenario, zorgt er voor dat er een onderling verband tussen de kunstwerken ontstaat. Hierdoor zullen ze gezamenlijk een vijftal bakens vormen in de stroom van reizigers.

masterplan voor kunstroute
te Zwolle
met Atelier EHV

 

Categories
architectuur cultureel